Aktualności - LO Abis Włocławek

facebook
Aktualności
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym ABIS Oddział we Włocławku odzbędzie się 26 czerwca 2015r o godzinie 11:00.

Rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się 30 czerwca 2015r o godzinie 10:00.

Finał Centralny Zawodów Sportowo-Obronnych "Sprawni jak żołnierze"

Sukces uczennic LO ABIS w ogólnopolskich zawodach sportowo – obronnych "Sprawni jak żołnierze 2015r"

 

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie było organizatorem Finału Centralnego XXXVIII Zawodów Sportowo-Obronnych "Sprawni jak Żołnierze 2015".

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej a bezpośrednio realizowane przez Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność”.

Województwo kujawsko-pomorskie w kategorii dziewcząt reprezentowane było przez uczennice Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego ABIS Oddział we Włocławku.

Drużyna w składzie: Paulina Kutmaj, Natalia Nowaczyk i Patrycja Gutowska osiągnęły znaczący sukces zajmując III miejsce w kraju. Uczennice do zawodów przygotował nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa – mgr Józef Krysztoforski.

Głównym celem tych zawodów jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o współczesnych Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej. Przed drużynami dziewcząt i chłopców do pokonania był test sprawnościowy, bieg na orientację, sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zasad podtrzymywania życia i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, rzut granatem oraz strzelanie z kbks.

W tegorocznej ceremonii otwarcia udział wzięli zastępca Komendanta CS SP ppłk Włodzimierz Pigoń, wiceprezes Wojskowego Stowarzyszenia SPORT - TURYSTYKA – OBRONNOŚĆ ppłk rez. Jerzy Kufel oraz zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Rembowski.

Pomimo tego, iż liceum ABIS działa we Włocławku dopiero od trzech lat, jego uczniowie poszczycić się mogą licznymi osiągnięciami, szczególnie w zawodach związanych ze sportem i obronnością. Ostatnim znaczącym sukcesem szkoły, oprócz zdobycia wyżej wymienionego trzeciego miejsca w kraju przez dziewczęta, było zdobycie wszystkich pierwszych miejsc w Szkolnej Lidze Strzeleckiej Rejonu Włocławskiego z karabinka pneumatycznego i kbks zarówno w klasyfikacjach drużynowych, jak i indywidualnych. Stanowi to z pewnością dowód dobrego przygotowania uczniów do spełnienia ich marzeń, które najczęściej związane są z pracą w służbach mundurowych.

 


wtorek, 19 kwietnia 2016 09:39

REKRUTACJA 2016/2017 Wyróżniony

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Liceum ABiS oferuje uczniom naukę w klasach o profilach:

  • mundurowych (przedmioty rozszerzone różne dla klas o różnych specjalnościach, rozszerzenia zgodne z przedmiotami i zakresem wiedzy wymaganej na testach kwalifikacyjnych do poszczególnych służb mundurowych)

 

Specjalności:

 

 

Języki : angielski, do wyboru niemiecki, francuski

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzony jest również nabór do klas II o profilach mundurowych oraz klasy medialno-filmowej !!


Podczas naboru na podaniu podawane są preferowane specjalności. Uczniowie umieszczani są w poszczególnych klasach wg tych deklaracji. W klasie I wszystkie klasy przechodzą taki sam cykl zajęć dodatkowych, zapoznają się z działalnością i specyfiką różnych formacji mundurowych. Po zakończeniu I klasy następuje ostateczny wybór specjalności, uczniowie mają szansę jej zmiany, o ile będzie to możliwe ze względów logistycznych. Ilość przenosin ograniczona jest minimalną i maksymalną liczebnością klas. Lista uczniów zmieniających specjalność będzie listą rankingową tworzoną na podstawie wyników osiągniętych w klasie I.

Program nauczania w tych klasach rozszerzony jest o blok zajęć dodatkowych WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, w którym prowadzone będą zajęcia związane z działaniem i organizacją służb mundurowych. W działaniach wspierani będziemy przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Wojsko, Izbę Celną, Straż Miejską oraz różne organizacje pozarządowe takie jak LOK, PCK itp. Zajęcia prowadzone będą przy współudziale przedstawicieli różnych służb. Część z nich będzie odbywać się poza terenem szkoły- na terenach jednostek wojskowych, poligonach, w jednostkach Straży Pożarnej, Sądzie, Komendzie Policji itp.

 

 

Podział na grupy dokonywany jest na językach obcych oraz na informatyce według stopnia zaawansowania.

Opłaty: nauka w LO ABiS jest bezpłatna.

KALENDARIUM

Podania: od 23.05.2016 do 20.06.2016

Świadectwa: 24.06.2016-28.06.2016 do godz.15:00

Weryfikacja podań: do 30.06.2016

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 18.07.2016 do 12:00

Potwierdzenie uczniów:do 25.07.2016 do godz.15:00

Lista przyjętych i nieprzyjętych: do 27.07.2016


 

 

 


W dniu 26. 05. 2015r odbył się Turniej piłki nożnej dziewcząt o puchar prezesa UKS "Budowlani". Do zawodów przystąpiła reprezentacja Prywatnego LO ABIS zajmując IV miejsce.

Gratulujemy !

XXXVIII Wojewódzkie Zawody Sportowo -Obronne "Sprawni jak żołnierze-2015"

Ogromnym sukcesem uczniów Pywatnego Liceum Ogólnokształcącego ABIS Oddział we Włocławku zakończyły się eliminacje wojewódzkie do XXXVIII Zawodów Sportowo-Obronnych "Sprawni jak żołnierze".

Zawody odbyły się 22 maja 2015r we Włocławku. Udział w nich wzięło 15 drużyn z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy wykonali następujące konkurencje: strzelanie z karabinka sportowego, rzut granatem, bieg na orientacje, test sprawnościowy, zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej.

Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej zostali:

w kategorii dziewcząt - Natalia Nowaczyk 45pkt. z LO ABIS Włocławek

w kategorii chłopców - Michał Kosior 47pkt. z ZSS Włocławek

W klasyfikacji drużynowej nasi uczniowie zdobyli:

w kategorii dziewcząt - I miejsce

w kategorii chłopców - II miejsce

Awans do finału centralnego zawodów wywalczyli:

wśród dziewcząt: Prywatne Liceum ABIS we Włocławku

wśród chłopców: ZSS Włocławek

Cieszymy się tym sukcesem i życzymy powodzenia w zawodach centralnych które odbędą się w dniach 9-12 czerwca 2015 roku w Koszalinie.

wtorek, 26 maja 2015 12:26

Zebrania z rodzicami 01 czerwca 2015r.

W dniu 01. 06. 2015r o godz. 16:00 odbędą się zebrania z rodzicami.

Klasa I A sala 114

Klasa IB sala 112

Klasa II A sala 113

Klasa II B sala 208

Klasa II C sala 106

Obecność na zebraniach jest obowiązkowa.

piątek, 22 maja 2015 14:18

PLAN ZAJĘĆ OD 25.05.2015R

Plan zajęć dostępny jest w zakładce Strefa Ucznia .

czwartek, 07 maja 2015 12:48

IV Olimpiada Obrony Cywilnej

Młodzież z naszej szkoły brała udział w "IV Miejskiej Olimpiadzie Obrony Cywilnej". Zespół w składzie Agata Trzęsalska i Oskar Ordoński zajęli bardzo dobre IV miejsce.

Gratulujemy !!!

Zawody Strzeleckie z kbks - Kolejny sukces uczniów LO ABIS

17 kwietnia 2015r Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku, Stowarzyszenie Saperów Polskich oraz WSHE we Włocławku zorganizowało zawody strzeleckie z broni kulowej w ramach VI Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości we Włocławku. W zawodach brały udział szkoły mundurowe z rejonu włocławskiego. I w tych zawodach najlepsi okazali się strzelcy z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego ABIS Oddział we Włocławku.

Zwyciężyła drużyna dziewcząt w składzie: Agata Jałoszyńska, Paulina Kutmaj, Adrianna Woźniak. Drugie miejsce zajęli chłopcy z ABIS-u w składzie: Oskar Ordoński, Mikołaj Dziemian i Bartosz Gralewski.

Najlepszym strzelcem zawodów okazał się Oskar Ordoński przed Bartoszem Gralewskim i Agatą Jałoszyńską - wszyscy reprezentowali LO ABIS.

Gratulujemy !!!

czwartek, 07 maja 2015 11:12

Sukces strzelców LO ABIS

W bieżącym roku szkolnym Zarząd Rejonowy LOK we Włocławku, Wydział Edukacji UM we Włocławku oraz Szkolny Związek Sportowy - Rejon Włocławek zorganizował kolejną edycję Szkolnej Ligi Strzeleckiej dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Włocławka oraz powiatów włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego i lipnowskiego.

Znaczący sukces w tych zawodach odnotowali młodzi strzelcy z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego ABiS zwyciężając we wszystkich możliwych klasyfikacjach. 

Drużyna dziewcząt w składzie: Agata Jałoszyńska, Paulina Kutmaj, Adrianna Woźniak, Natalia Nowaczyk i Weronika Niedziałkowska zwyciężyły ze znaczną przewagą uzyskując 2459 pkt., drugie miejsce zajęły dziewczęta z LO Lipno uzyskując 2329 pkt., a trzecie LO Radziejów 2292 pkt.

Indywidualnie najlepszą okazała się Paulina Kutmaj z ABIS-u - 625 pkt.

Drużyna chłopców w składzie: Bartosz Gralewski, Oskar Ordoński, Wiktor Hińcz, Mikołaj Dziemian i Damian Perliński również zwyciężyli z dużą przewagą uzyskując 2464 pkt., drugie miejsce ZS Elektrycznych 2376 pkt., trzecie LO Lipno 2316 pkt.

Indywidualnie zwyciężył Bartosz Gralewski - 625 pkt., drugi był Mikołaj Dziemian - 611 pkt. z ABIS-u.

Szkolna Liga Strzelecka rozpoczęła się 7 października 2014r w LOK-u a zakończyła się

17 kwietnia 2015r w ZS nr 4.

 

Zebrania z rodzicami 27 kwietnia 2015r
wtorek, 21 kwietnia 2015 12:17

Zebrania z rodzicami 27 kwietnia 2015r Wyróżniony

W dniu 27 kwietnia 2015r o godzinie 16:30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich. Obecność obowiązkowa!

Drzwi Otwarte LO ABIS Włocławek
poniedziałek, 30 marca 2015 12:22

Drzwi Otwarte LO ABIS Włocławek

W dniu 9 kwietnia 2015r w godz. 10:00 - 14:00 odbędą się Drzwi Otwarte LO ABIS !

W tym dniu odwiedzi naszą szkołę Patrol Saperski z Jednostki Wojskowej 1523 z Inowrocławia który zapozna zainteresowanych z tajnikami swojej pracy.

O godzinie 12:00 w ramach zajęć dla klas mundurowych będzie można uczestniczyć w pokazie tresury psa policyjnego.

Dla miłośników motoryzacji symulator jazdy samochodem.

Pokazy filmów klas medialno-filmowych, samoobrony, sztuk walki, udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu naszych uczniów.

Możliwość zwiedzenia szkoły, zobaczenia jak odbywają sie zajęcia oraz wiele innych atrakcji.

Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów do odwiedzenia Naszego liceum i zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2015/2016.

 

W dniach 09 - 10 kwietnia w Hali Mistrzów (w godz. 9:00 - 13:00) odbędą się Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła. Organizatorami imprezy są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku oraz Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku.

Pierwszego dnia, tj. 9 kwietnia (czwartek) prezentować się będą włocławskie szkoły średnie, w tym również Prywatne Liceum Ogólnokształcące ABIS Oddział we Włocławku. Wszystkich zainteresowanych nową ofertą edukacyjną Liceum ABIS na rok szkolny 2015/2016 zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska!

Drugi dzień, tj. 10 kwietnia (piątek) jest adresowany do uczniów ostatnich i przedostatnich klas liceów, techników i szkół zasadniczych, jak również do osób dorosłych poszukujących zatrudnienia. W tym dniu ofertę edukacyjną prezentować będą szkoły policealne, uczelnie wyższe z Włocławka oraz m.in. z Torunia, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawy, Poznania, Kutna. Ponadto prezentować się będą włocławscy rzemieślnicy, zakłady pracy oraz agencje pośrednictwa pracy.

Impreza będzie miała na celu pomoc uczniom w zaplanowaniu własnej kariery zawodowej, tj. zapewni poznanie oferty edukacyjnej w mieście i regionie, umożliwi spotkanie z przedsiębiorcami - dla wielu przyszłymi pracodawcami, wreszcie indywidualny kontakt z przedstawicielami zawodów pozwoli młodym ludziom bliżej poznać specyfikę pracy w danym zawodzie. Ponadto uczniom i osobom bezrobotnym zostanie zaprezentowany szeroki wachlarz ofert pracy stałej, krótkoterminowej i sezonowej.

W tracie imprezy młodzież będzie mogła również skorzystać z konsultacji doradców zawodowych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Ponieważ rodzice mają udział w planowaniu przez młodzież ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej, serdecznie zapraszamy do zwiedzania Targów również rodziców.

Zebrania z rodzicami 03.02.2015r
środa, 28 stycznia 2015 12:09

Zebrania z rodzicami 03.02.2015r Wyróżniony

We wtorek 03.02.2015r odbędą się zebrania z rodzicami. Ponieważ są to zebrania podsumowujące pierwszy semestr roku szkolnego obecność rodziców obowiązkowa !!!

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>
Strona 3 z 7
Joomla SEO by AceSEF