F.A.Q. - LO Abis Włocławek

facebook

F.A.Q.

Pytania dotyczące szkoły, specjalności klas, oferty szkoły itp. można wysłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Odpowiedzi ukażą się również na tej stronie.

***********************
Q.  Czy będą w klasie mundurowej obowiązywać mundurki?

A. Tak, w klasach mundurowych, może nie mundurki a mundury, jeden lub dwa razy w tygodniu (dzień mundurowy, w którym będą zaplanowane różne zajęcia dodatkowe lub wyjazdowe/ wyjściowe  np. do straży pożarnej, jednostki wojskowej itp.).

***********************
Q . Jakie przedmioty poza ogólnymi będą w klasie mundurowej?

A. Przedmioty w zakresie rozszerzonym będą różne w zależności od profilu klas. Co innego (inny zakres wiedzy) jest wymagane przy naborze do policji a co innego do straży pożarnej. Podobnie jest przy rekrutacji do kierunkowych szkół wyższych (Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Pożarnicza, Wydział Prawa itp). Dlatego też przedmioty zostały dobrane tak, aby  umożliwiały zdobycie największej ilości punktów podczas kwalifikacji.
•    klasa mundurowa celnicza: WOS, j. angielski, geografia
•    klasa mundurowa policyjno- prawna: WOS, historia, j. angielski
•    klasa mundurowa pożarnicza: WOS, fizyka, matematyka
•    klasa mundurowa wojskowa: WOS, fizyka, informatyka
Oprócz tego wprowadzone są dodatkowe zajęcia
•    zajęcia dodatkowe - obowiązkowe, bezpłatne, np. kurs BHP, pierwszej pomocy, zajęcia z samoobrony, w późniejszych klasach  w zależności od profilu np.  ratownictwa medycznego, prawo celne, elektronika ...
•    szkolenia dodatkowe - te będą nieobowiązkowe, bo związane z jakimiś opłatami, np. kurs nurkowania, szybowcowy, spadochronowy, kurs na prawo jazdy oraz inne uprawnienia, które przydadzą się absolwentom przy naborze do poszczególnych służb, jako dodatkowe punkty, itp.

Czas ich trwania będzie różny, niektóre będą trwać po kilka, inne po kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin. Część zajęć dodatkowych będzie prowadzona przy udziale przedstawicieli służb mundurowych. Będą to np. zajęcia na poligonach, w jednostkach straży pożarnej, w komendzie policji, w sądzie itp. , prelekcje- prowadzone przez tych funkcjonariuszy, zajęcia na strzelnicy, pokazy ćwiczeń tych służb, zajęcia z samoobrony, zajęcia z obsługi radiostacji (krótkofalarstwo), wykłady z zakresu prawa celnego itp. Rodzaj zajęć będzie różny dla różnych klas, w zależności od profilu.

************************
Q.    Czy trzeba od razu określić profil klasy?

A. Tak, planowane jest uruchomienie  4 profili, na podaniu należy podać swoje preferencje, którymi specjalnościami zainteresowany jest kandydat i w jakiej kolejności. Klasy będą kompletowane z uwzględnieniem tego wyboru. W pierwszym roku nauki wszystkie klasy mają ten sam program, który pozwoli uczniom zapoznać się ze wszystkimi rodzajami służb i upewnić się o słuszności wyboru. Specjalizacja będzie dopiero w II i III klasie, możliwe będzie wówczas przeniesienie do innej klasy, pod warunkiem, że będzie to realizowalne ze względów logistycznych. Klasy muszą mieć określoną liczę uczniów, więc będą możliwe drobne przesunięcia lub zamiana miejscami. Dlatego istotne jest podanie profilu klasy już na początku.
Jeżeli zainteresowanie jedną ze specjalności będzie bardzo duże, to może się zdarzyć, że uruchomione zostaną np. 2 klasy wojskowe.

**********************

Q.  Jakie jest po tym wykształcenie?- czy klasa mundurowa daje już jakieś uprawnienia?

A. Nie,… i tak…
Nie, żadna szkoła nie daje takich uprawnień. Nie ma liceów policyjnych, wojskowych czy celniczych. W celu zdobycia konkretnego zawodu po liceum można iść do kierunkowej szkoły wyższej np. jakiejś akademii wojskowej, wyższej szkoły pożarniczej itp. Do wszystkich służb organizowany jest nabór, w którym trzeba przejść testy kwalifikacyjne, egzaminy sprawnościowe itp. Można też dostać dodatkowe punkty za posiadane uprawnienia, umiejętności. Na tej podstawie tworzone są listy rankingowe i przyjmowani są kandydaci do służby lub szkoły. Zajęcia dodatkowe mają przygotować uczniów do tych testów lub pomóc w uzyskaniu tych punktów bonusowych. Stąd różne rodzaje zajęć dla różnych profili, bo inne są wymagania stawiane kandydatom do służby w różnych formacjach.  Dlatego też we wszystkich klasach będzie rozszerzony zakres WOS a dodatkowo np. specjalistyczne zajęcia z prawa celnego (bo to jest wymagane na egzaminach) w klasie celniczej czy też ratownictwo medyczne w klasie pożarniczej.
Ale… niektóre zajęcia umożliwiają właściwie uzyskanie uprawnień do wykonywania różnych zawodów. Np.:
•    dodatkowy przedmiot z prawa celnego pokrywać się będzie z zakresem wiedzy wymaganym na egzaminach na agenta celnego. Jeżeli ktoś się przyłoży do nauki to zaraz po maturze (warunek konieczny) może przystąpić do egzaminu państwowego i jeśli go zda- ma uprawnienia agenta celnego i duże szanse zatrudnienia w tym zawodzie.
•    dodatkowe kursy nurkowania umożliwiają zdobycie nawet stopnia P3 (certyfikat uznawany na całym świecie) oraz doświadczenia (np. w czasie wspólnych ćwiczeń ze Strażą Pożarną), które wystarcza do prowadzenia wypraw nurkowych. Daje to możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się gałęzi turystyki, np. n basenie Morza Śródziemnego, w Egipcie itp.
Zajęcia ze specjalistami z różnych służb i ćwiczenia z nimi mają przygotować uczniów w taki sposób, aby łatwiej przeszli testy kwalifikacyjne i plasowali się wysoko na listach rankingowych, co ma im ułatwić zakwalifikowanie się do służby lub do wyższej uczelni kierunkowej.
Nie dajemy ryby, tylko wędkę i wiedzę jak tę rybę złowić.

*********************

Q .  Czy będą jakieś praktyki?

A. Tak. W straży miejskiej, straży pożarnej, izbie celnej, w wojsku – zajęcia na poligonach.

***********************

Q.    Jaka jest promocja dla licealistów na kurs prawa jazdy? Ile mniej kosztuje?

A.
W przypadku różnych kursów i szkoleń płatnych szkoła występuje jako współorganizator, tworzy z uczniów grupę kursantów, zajęcia teoretyczne w większości będą się odbywać na terenie szkoły. Przy stałej współpracy jesteśmy w stanie uzyskać duże zniżki rzędu 20-30% na różnych kursach.

***********************

Q.   Jakie dokumenty trzeba złożyć i do kiedy?

A. Nasza szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, nie jest uwzględniona w elektronicznym systemie rekrutacji, w którym można zapisać się do trzech wybranych klas. Dlatego należy złożyć oddzielne podanie, poza zgłoszeniem elektronicznym.
Podanie (dostępne na stronie LO ABiS) należy złożyć do Dziekanatu Wyższej Szkoły Informatyki (Włocławek, ul. Chmielna 24) do 28 czerwca 2012 do godz. 16.00. Po tym terminie podania można składać tylko wraz ze świadectwami (lub ich odpisami).
Od  29 czerwca  do 3 lipca do godz. 16.00 przyjmowane są komplety wymaganych dokumentów (wraz ze świadectwami lub ich odpisami)..
Wyniki pierwszego naboru (listy rankingowe) zostaną podane 4 lipca do godz. 15.00.

Do 6 lipca 2012 r. (piątek) do godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w LO ABiS oraz dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi 6 lipca 2012 r. (piątek), do godz. 15.00.

Pytania dotyczące szkoły, specjalności klas, oferty szkoły itp. można wysłać na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Odpowiedzi ukażą się również na tej stronie.

Q.  Czy będą w klasie mundurowej obowiązywać mundurki?

A. Tak, w klasach mundurowych, może nie mundurki a mundury, jeden lub dwa razy w tygodniu (dzień mundurowy, w którym będą zaplanowane różne zajęcia dodatkowe lub wyjazdowe/ wyjściowe  np. do straży pożarnej, jednostki wojskowej itp.).

Q . Jakie przedmioty poza ogólnymi będą w klasie mundurowej?

A. Przedmioty w zakresie rozszerzonym będą różne w zależności od profilu klas. Co innego (inny zakres wiedzy) jest wymagane przy naborze do policji a co innego do straży pożarnej. Podobnie jest przy rekrutacji do kierunkowych szkół wyższych (Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Pożarnicza, Wydział Prawa itp). Dlatego też przedmioty zostały dobrane tak, aby  umożliwiały zdobycie największej ilości punktów podczas kwalifikacji.
•    klasa mundurowa celnicza: WOS, j. angielski, geografia
•    klasa mundurowa policyjno- prawna: WOS, historia, j. angielski
•    klasa mundurowa pożarnicza: WOS, fizyka, matematyka
•    klasa mundurowa wojskowa: WOS, fizyka, informatyka
Oprócz tego wprowadzone są dodatkowe zajęcia
•    zajęcia dodatkowe - obowiązkowe, np. kurs BHP, pierwszej pomocy, zajęcia z samoobrony, w późniejszych klasach  w zależności od profilu np.  ratownictwa medycznego, prawo celne, elektronika ...
•    szkolenia dodatkowe - te będą nieobowiązkowe, bo związane z jakimiś opłatami, np. kurs nurkowania, szybowcowy, spadochronowy, kurs na prawo jazdy oraz inne uprawnienia, które przydadzą się absolwentom przy naborze do poszczególnych służb, jako dodatkowe punkty, itp.

Czas ich trwania będzie różny, niektóre będą trwać po kilka, inne po kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin. Część zajęć dodatkowych będzie prowadzona przy udziale przedstawicieli służb mundurowych. Będą to np. zajęcia na poligonach, w jednostkach straży pożarnej, w komendzie policji, w sądzie itp. , prelekcje- prowadzone przez tych funkcjonariuszy, zajęcia na strzelnicy, pokazy ćwiczeń tych służb, zajęcia z samoobrony, zajęcia z obsługi radiostacji (krótkofalarstwo), wykłady z zakresu prawa celnego itp. Rodzaj zajęć będzie różny dla różnych klas, w zależności od profilu.

Q.    Czy trzeba od razu określić profil klasy?
A. Tak, planowane jest uruchomienie  4 profili, na podaniu należy podać swoje preferencje, którymi specjalnościami zainteresowany jest kandydat i w jakiej kolejności. Klasy będą kompletowane z uwzględnieniem tego wyboru. W pierwszym roku nauki wszystkie klasy mają ten sam program, który pozwoli uczniom zapoznać się ze wszystkimi rodzajami służb i upewnić się o słuszności wyboru. Specjalizacja będzie dopiero w II i III klasie, możliwe będzie wówczas przeniesienie do innej klasy, pod warunkiem, że będzie to realizowalne ze względów logistycznych. Klasy muszą mieć określoną liczę uczniów, więc będą możliwe drobne przesunięcia lub zamiana miejscami. Dlatego istotne jest podanie profilu klasy już na początku.
Jeżeli zainteresowanie jedną ze specjalności będzie bardzo duże, to może się zdarzyć, że uruchomione zostaną np. 2 klasy wojskowe.


4.    Jakie jest po tym wykształcenie?- czy klasa mundurowa daje już jakieś uprawnienia?

Nie,… i tak…
Nie, żadna szkoła nie daje takich uprawnień. Nie ma liceów policyjnych, wojskowych czy celniczych. W celu zdobycia konkretnego zawodu po liceum można iść do kierunkowej szkoły wyższej np. jakiejś akademii wojskowej, wyższej szkoły pożarniczej itp. Do wszystkich służb organizowany jest nabór, w którym trzeba przejść testy kwalifikacyjne, egzaminy sprawnościowe itp. Można też dostać dodatkowe punkty za posiadane uprawnienia, umiejętności. Na tej podstawie tworzone są listy rankingowe i przyjmowani są kandydaci do służby lub szkoły. Zajęcia dodatkowe mają przygotować uczniów do tych testów lub pomóc w uzyskaniu tych punktów bonusowych. Stąd różne rodzaje zajęć dla różnych profili, bo inne są wymagania stawiane kandydatom do służby w różnych formacjach.  Dlatego też we wszystkich klasach będzie rozszerzony zakres WOS a dodatkowo np. specjalistyczne zajęcia z prawa celnego (bo to jest wymagane na egzaminach) w klasie celniczej czy też ratownictwo medyczne w klasie pożarniczej.
Ale… niektóre zajęcia umożliwiają właściwie uzyskanie uprawnień do wykonywania różnych zawodów. Np.:
•    dodatkowy przedmiot z prawa celnego pokrywać się będzie z zakresem wiedzy wymaganym na egzaminach na agenta celnego. Jeżeli ktoś się przyłoży do nauki to zaraz po maturze (warunek konieczny) może przystąpić do egzaminu państwowego i jeśli go zda- ma uprawnienia agenta celnego i duże szanse zatrudnienia w tym zawodzie.
•    dodatkowe kursy nurkowania umożliwiają zdobycie nawet stopnia P3 (certyfikat uznawany na całym świecie) oraz doświadczenia (np. w czasie wspólnych ćwiczeń ze Strażą Pożarną), które wystarcza do prowadzenia wypraw nurkowych. Daje to możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się gałęzi turystyki, np. n basenie Morza Śródziemnego, w Egipcie itp.
Zajęcia ze specjalistami z różnych służb i ćwiczenia z nimi mają przygotować uczniów w taki sposób, aby łatwiej przeszli testy kwalifikacyjne i plasowali się wysoko na listach rankingowych, co ma im ułatwić zakwalifikowanie się do służby lub do wyższej uczelni kierunkowej.
Nie dajemy ryby, tylko wędkę i wiedzę jak tą rybę złowić.

Q .  Czy będą jakieś praktyki?
A.    Tak. W straży miejskiej, straży pożarnej, izbie celnej, w wojsku – zajęcia na poligonach.

Q.    Jaka jest promocja dla licealistów na kurs prawa jazdy? Ile mniej kosztuje?

A. W przypadku różnych kursów i szkoleń płatnych szkoła występuje jako współorganizator, tworzy z uczniów grupę kursantów, zajęcia teoretyczne w większości będą się odbywać na terenie szkoły. Przy stałej współpracy jesteśmy w stanie uzyskać duże zniżki rzędu 20-30% na różnych kursach.


7.    Jakie dokumenty trzeba złożyć i do kiedy?
Nasza szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, nie jest uwzględniona w elektronicznym systemie rekrutacji, w którym można zapisać się do trzech wybranych klas. Dlatego należy złożyć oddzielne podanie, poza zgłoszeniem elektronicznym.
Podanie (dostępne na stronie LO ABiS) należy złożyć do Dziekanatu Wyższej Szkoły Informatyki (Włocławek, ul. Chmielna 24) do 28 czerwca 2012 do godz. 16.00. Po tym terminie podania można składać tylko wraz ze świadectwami (lub ich odpisami).
Od  29 czerwca  do 3 lipca do godz. 16.00 przyjmowane są komplety wymaganych dokumentów (wraz ze świadectwami lub ich odpisami)..
Wyniki pierwszego naboru (listy rankingowe) zostaną podane 4 lipca do godz. 15.00.

Do 6 lipca 2012 r. (piątek) do godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w LO ABiS oraz dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi 6 lipca 2012 r. (piątek), do godz. 15.00.
Joomla SEO by AceSEF