Wymogi formalne

Każdorazowo przy ogłaszaniu naboru do służby określone są wymogi, które musi spełnić kandydat, dotyczące m.in. jego wykształcenia.

Warunkiem przystąpienia do dalszej części rekrutacji (testów wiedzy, testów sprawnościowych) i psychologicznych jest dostarczenie w ustalonym terminie właściwie wypełnionego kwestionariusza oraz wykazanych w ogłoszeniu o naborze wymaganych dokumentów.

W górę
Joomla SEO by AceSEF