Klasa mundurowa o profilu wojskowym

Klasa o profilu wojskowym

W klasie o profilu wojskowym obowiązywać będą przedmioty w zakresie rozszerzonym::

  • wiedza o społeczeństwie;
  • fizyka;
  • informatyka.

oraz jako dodatkowe przedmioty uzupełniające:

  • podstawy elektroniki (uzupełnienie do fizyki)
  • przysposobienie wojskowe.

Program zajęć poszerzony jest dodatkowo o blok programowy "WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO'" składający się z modułów o długości od kilku do kilkunastu godzin, takich jak np.: pierwsza pomoc medyczna, podstawowe zagadnienia BHP, podstawy krótkofalarstwa, podstawy samoobrony, topografia itp..

Klasa liczy ok. 25-30 uczniów, nauka w niej jest bezpłatna (bez czesnego).

Program zajęć dostosowany jest do wymagań stawianych kandydatom w czasie naboru do służby wojskowej, do szkół wojskowych oraz na kierunkach politechnicznych cywilnych lub w Wojskowej Akademii Technicznej.

W klasie I uczniowie zapoznają się z działaniem różnych formacji mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Wojska, Straży Pożarnej, Służb Celnych, Inspektoracie Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei.  Specjalizacja wybierana będzie po ukończeniu I klasy. W klasach II i III część zajęć będzie prowadzona w jednostkach wojskowych, na poligonie. Liceum nawiązało partnerską współpracę ze szkołami, w których istnieją klasy o podobnych profilach, związanych porozumieniami z tymi samymi jednostkami wojskowymi co LO ABiS. Umożliwi to wymianę doświadczeń, organizowanie wspólnych imprez sportowych i zdrową rywalizację uczniów różnych szkół w czasie zajęć w jednostkach.

Dodatkowe szkolenia i kursy dostępne dla uczniów, takie jak kurs nurkowania, kurs szybowcowy, spadochronowy, kurs na prawo jazdy, kurs ratownictwa wodnego, kurs motorowodny itp. umożliwią im zdobycie umiejętności dodatkowo punktowanych przy naborze. Dzięki współorganizowaniu ich przez szkołę (część zajęć będzie się odbywać  na terenie szkoły) ceny tych kursów będą znacznie niższe od ich ceny rynkowej.

W górę
Joomla SEO by AceSEF