Klasa mundurowa o profilu policyjno- prawnym

Klasa o profilu policyjno prawnym

W klasie o profilu policyjno- prawnym obowiązywać będą przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • wiedza o społeczeństwie;
  • historia
  • język angielski.

oraz jako dodatkowe przedmioty uzupełniające:

  • elementy informatyki;
  • system prawny w Polsce.

Program zajęć poszerzony jest dodatkowo o blok programowy "WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO'" składający się z modułów o długości od kilku do kilkunastu godzin, takich jak np.: pierwsza pomoc medyczna, podstawowe zagadnienia BHP, podstawy krótkofalarstwa, podstawy samoobrony, topografia itp..

Klasa liczy ok. 25-30 uczniów, nauka w niej jest bezpłatna (bez czesnego).

Program zajęć dostosowany jest do wymagań stawianych kandydatom w czasie rekrutacji do służby w policji, do szkół policyjnych oraz na Wydział Prawa.

W klasie I uczniowie zapoznają się z działaniem różnych formacji mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Wojska, Straży Pożarnej, Służb Celnych, Inspektoratu Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei.  Specjalizacja wybierana będzie po ukończeniu I klasy. W klasach II i III część zajęć będzie prowadzona przy współpracy funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, służby więziennej, pracowników prokuratury i sądu. Umożliwi to uczniom zapoznanie się ze wszystkimi elementami wymiaru sprawiedliwości w Polsce- od ścigania, poprzez oskarżanie, osądzanie aż do egzekucji kary.

Zajęcia będą odbywać się również poza szkołą, uczniowie będą mogli poznać różne aspekty pracy w wymiarze sprawiedliwości, różną specyfikę pracy jego organów.

Dodatkowe szkolenia i kursy dostępne dla uczniów, takie jak kurs nurkowania, kurs szybowcowy, spadochronowy, kurs na prawo jazdy, kurs ratownictwa wodnego, kurs motorowodny itp. umożliwią im zdobycie umiejętności dodatkowo punktowanych przy naborze również do innych służb. Dzięki współorganizowaniu ich przez szkołę (część zajęć będzie się odbywać  na terenie szkoły) ceny tych kursów będą znacznie niższe od ich ceny rynkowej.

W górę
Joomla SEO by AceSEF