zadania z fizyki jądrowej

 

Fizyka jądrowa

Pierwiastek

Symbol

Liczba atomowa

Tal

Tl

81

Ołów

Pb

82

Bizmut

Bi

83

Polon

Po

84

Astat

At

85

Radon

Rn

86

Frans

Fr

87

Rad

Ra

88

Aktyn

Ac

89

Tor

Th

90

Proaktyn

Pa

91

Uran

U

92

W=P*t

N=W/E*100%

W- praca [J], E- energia [J], h- sprawność, t-czas [s], P- moc [W]

 

Zad. 1

W wyniku kilku przemian uran uległ przemianie w . Ile powstało cząstek a i b?

Zad 2

Uran uległ przemianom i w kolejnych procesach powstało 8 cząstek alfa i 7 beta. Jaki pierwiastek powstał?

Zad. 3

Uzupełnij tabelę.

Pierwiastek 1

Pierwiastek 2

Liczba przemian a

Liczba przemian b

5

2

4

4

3

5

8

5

5

2

5

4

 

 

Zad. 4

W czasie pracy reaktora masa paliwa zmniejszyła się o 20g. Ile energii wydzieliło się w tym czasie?

Zad. 5

Ile paliwa ubyło w czasie 1 dnia pracy reaktora, jeżeli jego moc jest równa 1MW? Sprawność reaktora 50%.

Zad 6

Okres połowicznego rozpadu jest równy ok. 5730 lat. Jaki jest wiek znaleziska archeologicznego, jeśli zawartość tego izotopu jest 16 razy mniejsza od normalnego poziomu?

Zad. 7

W medycynie d pewnych zabiegów używa się technetu o okresie połowicznego rozpadu ok. 6 godzin. Czas transportu z laboratorium do szpitala trwa ok. 18 godzin. Ile razy większa musi być ilość wyprodukowanego izotopu aby wystarczyła dla 10 pacjentów? Ile zabiegów można byłoby wykonać, jeśli czas transportu był o 12 godzin krótszy?

W górę
Joomla SEO by AceSEF