Informacje ogólne - LO Abis Włocławek

facebook

Informacje ogólne

Prywatne Liceum Ogólnokształcące ABiS to pierwsze we Włocławku liceum akademickie powstałe przy wyższej uczelni- Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności, która teraz otwiera się również dla gimnazjalistów.

Liceum jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Uzyskało pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 124 w dniu 8.06.2011 (zaświadczenie nr 190 wydane przez Prezydenta Miasta Włocławka), uzyskało uprawnienia szkoły publicznej w dniu 8.06.2011 (decyzja nr 3/2011 Prezydenta Miasta Włocławka).

Liceum ABiS mieści się w budynku Włocławskiego Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi, przy ul. Chmielnej 24. W działaniach wspierane jest przez WSIU.

Powiązana z WSIU spółka ABiS jest nową ofertą we Włocławku, ma jednak wieloletnie doświadczenie na rynku edukacyjnym. Od kilkunastu lat prowadzi w Łodzi zarówno Gimnazjum jak i Liceum. Teraz poszerza swą ofertę otwierając nowe szkoły we Włocławku i Bydgoszczy przy istniejących w tych miastach Wydziałach Zamiejscowych Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi.

Nasza oferta edukacyjna jest nowością na rynku włocławskim. Do tej pory we Włocławku nie było klas o proponowanych przez ABiS profilach, zwłaszcza klas mundurowych: wojskowej, policyjno-prawnej, pożarniczej i celniczej. Autorski program zajęć w tych klasach pozwoli Naszym uczniom świadomie wybrać drogę kariery zawodowej, zdobyć dodatkowe umiejętności, uprawnienia i przygotować się do testów i egzaminów kwalifikacyjnych do wybranych służb.


Joomla SEO by AceSEF