Polityka szkoły - LO Abis Włocławek

facebook

Polityka szkoły

Polityka szkoły


Nasza szkoła stawia na skuteczność, bezpieczeństwo i innowacyjność. Głównym jej zadaniem ma być jak najlepsze przygotowanie uczniów do startu w dorosłe życie oraz zaproponowanie im inspirujących zajęć wykraczających poza dotychczasowe ramy programowe. Wchodząca w życie reforma programowa dla klas pierwszych liceum dąży do większej specjalizacji, wymusza rozszerzenie niektórych przedmiotów kosztem okrojenia innych. Daje też jednak możliwość wprowadzenia do programu nowych, niestandardowych przedmiotów i  bloków przedmiotowych.


To właśnie wykorzystuje nasza szkoła. Dzięki temu w ofercie pojawiły się klasy mundurowe. Jest to hasło dość chwytliwe w ostatnich latach, w wielu szkołach były one tworzone, nie mogły jednak w pełni zaspokajać oczekiwań uczniów ze względu na sztywny ramowy program nauczania. My chcemy to zmienić i w pełni wykorzystać możliwości stworzone przez  reformę.

Hasło "klasa mundurowa" jest bardzo ogólne, nic nie mówi o programie nauczania w danej klasie, do czego ma przygotowywać nauka w niej, z którymi służbami będą zapoznawać się jej uczniowie i przede wszystkim... co im to da? Czy pomoże w dostaniu się do służb mundurowych, w znalezieniu pracy? Dzisiaj wszędzie widzimy coraz większą specjalizację, w każdej pracy stawiane są inne wymagania. Nie inaczej jest w przypadku służb mundurowych. Każda z nich ma inny zakres działania, inna jest specyfika służby, potrzebne są w nich inne umiejętności i wiedza. Gdyby było inaczej to wszyscy mogliby nosić takie same mundury.
Jeśli ktoś chce studiować na Politechnice to w liceum wybiera klasę matematyczno- fizyczną, jeśli zaś na Akademii Medycznej - biologiczno- chemiczną. Klasy ogólne praktycznie zniknęły z liceów. Dlatego też w LO ABiS nie tworzymy klas mundurowych, ogólnych, lecz klasy o konkretnych specjalnościach. Klasy profilowane, w których uczniowie będą uczyć się według programu stworzonego tak, by w przyszłości uzyskiwali maksymalne noty na testach kwalifikacyjnych. Do każdej ze służb mundurowych liczba chętnych znacznie przewyższa liczbę osób przyjmowanych do pracy. Trzeba się znaleźć na szczycie list rankingowych, uzyskać dobre wyniki zarówno w testach wiedzy, sprawnościowych jak i psychologicznych. Do każdego z tych egzaminów należy się starannie przygotować, ale przecież każda służba wymaga czego innego.


Jednym z naszych celów jest SKUTECZNOŚĆ… Zależy nam, by nasi absolwenci zajmowali miejsca punktowane przy naborze do policji, wojska, straży pożarnej czy służb celnych. Ścisła współpraca z konkretnymi formacjami, liczne kontakty z funkcjonariuszami tych służb oraz specjalne zajęcia i przedmioty dodatkowe dadzą naszym uczniom możliwość poznania blasków i cieni pracy w mundurze, przekonania się o słuszności swojego wyboru. Da im też szansę uzyskania dobrych wyników. Na ile uda im się to osiągnąć, będzie zależeć również od ich zaangażowania.


W pedagogice ważna jest SZCZEROŚĆ, więc od razu to należy powiedzieć… nie wszystkim zapewne uda się dostać do wybranej formacji, tak samo jak nie każdy po skończeniu Organizacji i Zarządzania zostaje kierownikiem czy dyrektorem. Ale lepsze i ukierunkowane przygotowanie z pewnością sprawi, że procent tych, którym się to uda będzie większy niż gdzie indziej. Umiejętności zdobyte na dodatkowych zajęciach, kursach pozwolą im jednak lepiej odnaleźć się na rynku pracy, łatwiej zdobyć zatrudnienie.
Praca w służbach mundurowych to nie tylko prestiż, szacunek, przywileje, niekiedy honory i chwała. Przeważnie to odpowiedzialność za czyjeś mienie, zdrowie czy życie, ale czasem to również konieczność narażenia własnego. To nie zabawa w wojsko czy gra w paintball, gdzie po zakończeniu wszyscy wstają i otrzepują ubranie. Mundur to nie tylko strój. Do takiej pracy trzeba być dobrze przygotowanym. Dlatego nie obiecujemy, że będzie łatwo…


Innym naszym priorytetem jest BEZPIECZEŃSTWO. Czasy, w których żyjemy stwarzają najróżniejsze zagrożenia. Dlatego w naszych programach znajdują się zajęcia i szkolenia uczące właściwych postaw i zachowań w takich sytuacjach. Uczniowie będą uczestniczyć w szkoleniach BHP, pierwszej pomocy, samoobrony, ratownictwa medycznego. Dla bardziej zaawansowanych przewidziane są szkolenia z zakresu technik i taktyki interwencji, użycia środków przymusu bezpośredniego itp. które będą prowadzić instruktorzy szkolący funkcjonariuszy policji, straży miejskiej czy żołnierzy. Będą to umiejętności, które mogą im się przydać w życiu, nawet, jeśli nie trafią bezpośrednio do służb.


ABiS ma być szkołą INNOWACYJNĄ…. Świadczy o tym chociażby fakt utworzenia przy szkole oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej- Oddziału Ratownictwa Wodnego. Jest to pierwsza taka jednostka ORW w regionie, unikalna w kraju. Otwiera to przed szkołą i jej uczniami zupełnie nowe możliwości- współpracę, szkolenia pod okiem zawodowych strażaków, nabywanie doświadczenia w czasie wspólnych ćwiczeń a w końcu również możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu, niekoniecznie w mundurze. Podobnych pomysłów służących realizacji naszych celów jest jeszcze kilka w naszym „banku”.


Liceum ogólnokształcące umożliwia kontynuację nauki na wyższych uczelniach. My stawiamy na EFEKTYWNOŚĆ. Szkolenia, w których uczniowie będą mogli brać udział w czasie nauki w LO ABiS pozwolą uzyskiwać dodatkowe punkty w czasie naboru do różnych formacji, ale również zdobyć zawód np. nurka, agenta celnego, pracownika ochrony itp. Czas spędzony w szkole powinien być dobrze wykorzystany. W naszej szkole oferujemy taki program nauczania, który to zapewni. Nie obiecujemy gruszek na wierzbie, tylko to co będziemy realizować, bo jesteśmy do tego przygotowani, mamy gotowy program i zapewnioną współpracę odpowiednich służb. Liceum to czas dojrzewania, zabawy, ale również czas nauki. Najważniejsze jest by mieć pomysł jak dobrą zabawę zamienić w przydatną naukę a naukę w zabawę.


I to jest mottem naszej szkoły.


Joomla SEO by AceSEF