Oferta - LO Abis Włocławek

facebook
Błąd
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 63
Oferta
Oferta

Oferta (60)

piątek, 18 maja 2012 13:23

Informacje ogólne

W tym miejscu znajdą się wszystkie informacje o kursach i szkoleniach dostępnych dla uczniów LO ABiS. Część z nich będzie obowiązkowa i bezpłatna, część będzie się wiązała z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez uczniów. Te szkolenia nie będą obowiązkowe.

W następnej zakładce znajdują się informacje o rodzajach kursów, maksymalnej  liczebności grup, terminie, czasie trwania i dostępności kursu.

W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Dlatego też wszyscy uczniowie w ramach dodatkowych zajęć zebranych w bloku "WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO" przejdą szereg obowiązkowych szkoleń takich jak:

  • szkolenie BHP;
  • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej;
  • podstawowy kurs samoobrony.

Oprócz tego w bloku tym znajdują się np;

  • szkolenie strzeleckie;
  • szkolenie krótkofalarskie;
  • szkolenie z zakresu topografii i czytania map.
piątek, 18 maja 2012 13:12

Kursy, szkolenia

Informacje o szkoleniach organizowanych dla uczniów LO ABiS.

 

Kurs pierwszej pomocy: 28.11.2013, 5.12.2013

piątek, 18 maja 2012 10:28

Oferta dodatkowa

Unikalna oferta edukacyjna Liceum ABiS to nie wszystko!

Oprócz programu nauczania Nasza Szkoła ma do zaoferowania:

•    Bezpieczeństwo- na terenie szkoły ma siedzibę oraz pilnuje budynku i porządku firma ochroniarska SNAJPER.

•    Nowoczesność- nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Dostęp do sieci bezprzewodowej.

•    Wsparcie- liceum w swoich działaniach jest wspierana organizacyjnie i merytorycznie przez Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności

•    Kadra- zespół dydaktyczny składający się m.in. z wykładowców akademickich WSIU

 

•    Wygoda- kilkunastoosobowe klasy

•    Bezpłatna nauka, klasy mundurowe o kilku specjalnościach, nowe profile

•    Pomoc- system stypendialny dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

•    Skuteczność - podział na grupy wg stopnia zaawansowania na zajęciach językowych oraz na informatyce.

•    Szkolenia- na terenie szkoły działa Ośrodek Szkolenia Kierowców „ANDROMARK” – chętni będą mogli skorzystać z możliwości odbycia kursu na prawo jazdy na terenie szkoły

•    Rozwój- możliwość odbycia różnorodnych szkoleń i kursów, np. nurkowego, spadochronowego, szybowcowego, ratownictwa wodnego, itp. współorganizowanych przez Szkołę. Szkolenia teoretyczne będą się odbywać na terenie szkoły.

•    Zniżki- wszystkie szkolenia i kursy objęte są promocją dla uczniów Liceum ABiS

•    Praktyki- możliwość odbycia praktyk uczniowskich w wybranych służbach mundurowych.

•    Pasje- koła zainteresowań, np. strzeleckie, krótkofalarskie, astronomiczne itp.

•    Innowacyjność- autorski program zajęć przygotowujących do testów i egzaminów kwalifikacyjnych do służb mundurowych. Różnorodne zajęcia prowadzone przy współudziale przedstawicieli wybranych służb.

 

 

Jeśli szukasz czegoś oryginalnego i niepowtarzalnego - wybierz ABiS!

poniedziałek, 07 maja 2012 08:55

Galeria

Szkoła

Inauguracja roku 2012/13

Zajęcia dodatkowe - strzelnica

Obserwacja ćwiczeń Policji

poniedziałek, 07 maja 2012 08:55

F.A.Q.

Pytania dotyczące szkoły, specjalności klas, oferty szkoły itp. można wysłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Odpowiedzi ukażą się również na tej stronie.

***********************
Q.  Czy będą w klasie mundurowej obowiązywać mundurki?

A. Tak, w klasach mundurowych, może nie mundurki a mundury, jeden lub dwa razy w tygodniu (dzień mundurowy, w którym będą zaplanowane różne zajęcia dodatkowe lub wyjazdowe/ wyjściowe  np. do straży pożarnej, jednostki wojskowej itp.).

***********************
Q . Jakie przedmioty poza ogólnymi będą w klasie mundurowej?

A. Przedmioty w zakresie rozszerzonym będą różne w zależności od profilu klas. Co innego (inny zakres wiedzy) jest wymagane przy naborze do policji a co innego do straży pożarnej. Podobnie jest przy rekrutacji do kierunkowych szkół wyższych (Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Pożarnicza, Wydział Prawa itp). Dlatego też przedmioty zostały dobrane tak, aby  umożliwiały zdobycie największej ilości punktów podczas kwalifikacji.
•    klasa mundurowa celnicza: WOS, j. angielski, geografia
•    klasa mundurowa policyjno- prawna: WOS, historia, j. angielski
•    klasa mundurowa pożarnicza: WOS, fizyka, matematyka
•    klasa mundurowa wojskowa: WOS, fizyka, informatyka
Oprócz tego wprowadzone są dodatkowe zajęcia
•    zajęcia dodatkowe - obowiązkowe, bezpłatne, np. kurs BHP, pierwszej pomocy, zajęcia z samoobrony, w późniejszych klasach  w zależności od profilu np.  ratownictwa medycznego, prawo celne, elektronika ...
•    szkolenia dodatkowe - te będą nieobowiązkowe, bo związane z jakimiś opłatami, np. kurs nurkowania, szybowcowy, spadochronowy, kurs na prawo jazdy oraz inne uprawnienia, które przydadzą się absolwentom przy naborze do poszczególnych służb, jako dodatkowe punkty, itp.

Czas ich trwania będzie różny, niektóre będą trwać po kilka, inne po kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin. Część zajęć dodatkowych będzie prowadzona przy udziale przedstawicieli służb mundurowych. Będą to np. zajęcia na poligonach, w jednostkach straży pożarnej, w komendzie policji, w sądzie itp. , prelekcje- prowadzone przez tych funkcjonariuszy, zajęcia na strzelnicy, pokazy ćwiczeń tych służb, zajęcia z samoobrony, zajęcia z obsługi radiostacji (krótkofalarstwo), wykłady z zakresu prawa celnego itp. Rodzaj zajęć będzie różny dla różnych klas, w zależności od profilu.

************************
Q.    Czy trzeba od razu określić profil klasy?

A. Tak, planowane jest uruchomienie  4 profili, na podaniu należy podać swoje preferencje, którymi specjalnościami zainteresowany jest kandydat i w jakiej kolejności. Klasy będą kompletowane z uwzględnieniem tego wyboru. W pierwszym roku nauki wszystkie klasy mają ten sam program, który pozwoli uczniom zapoznać się ze wszystkimi rodzajami służb i upewnić się o słuszności wyboru. Specjalizacja będzie dopiero w II i III klasie, możliwe będzie wówczas przeniesienie do innej klasy, pod warunkiem, że będzie to realizowalne ze względów logistycznych. Klasy muszą mieć określoną liczę uczniów, więc będą możliwe drobne przesunięcia lub zamiana miejscami. Dlatego istotne jest podanie profilu klasy już na początku.
Jeżeli zainteresowanie jedną ze specjalności będzie bardzo duże, to może się zdarzyć, że uruchomione zostaną np. 2 klasy wojskowe.

**********************

Q.  Jakie jest po tym wykształcenie?- czy klasa mundurowa daje już jakieś uprawnienia?

A. Nie,… i tak…
Nie, żadna szkoła nie daje takich uprawnień. Nie ma liceów policyjnych, wojskowych czy celniczych. W celu zdobycia konkretnego zawodu po liceum można iść do kierunkowej szkoły wyższej np. jakiejś akademii wojskowej, wyższej szkoły pożarniczej itp. Do wszystkich służb organizowany jest nabór, w którym trzeba przejść testy kwalifikacyjne, egzaminy sprawnościowe itp. Można też dostać dodatkowe punkty za posiadane uprawnienia, umiejętności. Na tej podstawie tworzone są listy rankingowe i przyjmowani są kandydaci do służby lub szkoły. Zajęcia dodatkowe mają przygotować uczniów do tych testów lub pomóc w uzyskaniu tych punktów bonusowych. Stąd różne rodzaje zajęć dla różnych profili, bo inne są wymagania stawiane kandydatom do służby w różnych formacjach.  Dlatego też we wszystkich klasach będzie rozszerzony zakres WOS a dodatkowo np. specjalistyczne zajęcia z prawa celnego (bo to jest wymagane na egzaminach) w klasie celniczej czy też ratownictwo medyczne w klasie pożarniczej.
Ale… niektóre zajęcia umożliwiają właściwie uzyskanie uprawnień do wykonywania różnych zawodów. Np.:
•    dodatkowy przedmiot z prawa celnego pokrywać się będzie z zakresem wiedzy wymaganym na egzaminach na agenta celnego. Jeżeli ktoś się przyłoży do nauki to zaraz po maturze (warunek konieczny) może przystąpić do egzaminu państwowego i jeśli go zda- ma uprawnienia agenta celnego i duże szanse zatrudnienia w tym zawodzie.
•    dodatkowe kursy nurkowania umożliwiają zdobycie nawet stopnia P3 (certyfikat uznawany na całym świecie) oraz doświadczenia (np. w czasie wspólnych ćwiczeń ze Strażą Pożarną), które wystarcza do prowadzenia wypraw nurkowych. Daje to możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się gałęzi turystyki, np. n basenie Morza Śródziemnego, w Egipcie itp.
Zajęcia ze specjalistami z różnych służb i ćwiczenia z nimi mają przygotować uczniów w taki sposób, aby łatwiej przeszli testy kwalifikacyjne i plasowali się wysoko na listach rankingowych, co ma im ułatwić zakwalifikowanie się do służby lub do wyższej uczelni kierunkowej.
Nie dajemy ryby, tylko wędkę i wiedzę jak tę rybę złowić.

*********************

Q .  Czy będą jakieś praktyki?

A. Tak. W straży miejskiej, straży pożarnej, izbie celnej, w wojsku – zajęcia na poligonach.

***********************

Q.    Jaka jest promocja dla licealistów na kurs prawa jazdy? Ile mniej kosztuje?

A.
W przypadku różnych kursów i szkoleń płatnych szkoła występuje jako współorganizator, tworzy z uczniów grupę kursantów, zajęcia teoretyczne w większości będą się odbywać na terenie szkoły. Przy stałej współpracy jesteśmy w stanie uzyskać duże zniżki rzędu 20-30% na różnych kursach.

***********************

Q.   Jakie dokumenty trzeba złożyć i do kiedy?

A. Nasza szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, nie jest uwzględniona w elektronicznym systemie rekrutacji, w którym można zapisać się do trzech wybranych klas. Dlatego należy złożyć oddzielne podanie, poza zgłoszeniem elektronicznym.
Podanie (dostępne na stronie LO ABiS) należy złożyć do Dziekanatu Wyższej Szkoły Informatyki (Włocławek, ul. Chmielna 24) do 28 czerwca 2012 do godz. 16.00. Po tym terminie podania można składać tylko wraz ze świadectwami (lub ich odpisami).
Od  29 czerwca  do 3 lipca do godz. 16.00 przyjmowane są komplety wymaganych dokumentów (wraz ze świadectwami lub ich odpisami)..
Wyniki pierwszego naboru (listy rankingowe) zostaną podane 4 lipca do godz. 15.00.

Do 6 lipca 2012 r. (piątek) do godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w LO ABiS oraz dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi 6 lipca 2012 r. (piątek), do godz. 15.00.

Pytania dotyczące szkoły, specjalności klas, oferty szkoły itp. można wysłać na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Odpowiedzi ukażą się również na tej stronie.

Q.  Czy będą w klasie mundurowej obowiązywać mundurki?

A. Tak, w klasach mundurowych, może nie mundurki a mundury, jeden lub dwa razy w tygodniu (dzień mundurowy, w którym będą zaplanowane różne zajęcia dodatkowe lub wyjazdowe/ wyjściowe  np. do straży pożarnej, jednostki wojskowej itp.).

Q . Jakie przedmioty poza ogólnymi będą w klasie mundurowej?

A. Przedmioty w zakresie rozszerzonym będą różne w zależności od profilu klas. Co innego (inny zakres wiedzy) jest wymagane przy naborze do policji a co innego do straży pożarnej. Podobnie jest przy rekrutacji do kierunkowych szkół wyższych (Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Pożarnicza, Wydział Prawa itp). Dlatego też przedmioty zostały dobrane tak, aby  umożliwiały zdobycie największej ilości punktów podczas kwalifikacji.
•    klasa mundurowa celnicza: WOS, j. angielski, geografia
•    klasa mundurowa policyjno- prawna: WOS, historia, j. angielski
•    klasa mundurowa pożarnicza: WOS, fizyka, matematyka
•    klasa mundurowa wojskowa: WOS, fizyka, informatyka
Oprócz tego wprowadzone są dodatkowe zajęcia
•    zajęcia dodatkowe - obowiązkowe, np. kurs BHP, pierwszej pomocy, zajęcia z samoobrony, w późniejszych klasach  w zależności od profilu np.  ratownictwa medycznego, prawo celne, elektronika ...
•    szkolenia dodatkowe - te będą nieobowiązkowe, bo związane z jakimiś opłatami, np. kurs nurkowania, szybowcowy, spadochronowy, kurs na prawo jazdy oraz inne uprawnienia, które przydadzą się absolwentom przy naborze do poszczególnych służb, jako dodatkowe punkty, itp.

Czas ich trwania będzie różny, niektóre będą trwać po kilka, inne po kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin. Część zajęć dodatkowych będzie prowadzona przy udziale przedstawicieli służb mundurowych. Będą to np. zajęcia na poligonach, w jednostkach straży pożarnej, w komendzie policji, w sądzie itp. , prelekcje- prowadzone przez tych funkcjonariuszy, zajęcia na strzelnicy, pokazy ćwiczeń tych służb, zajęcia z samoobrony, zajęcia z obsługi radiostacji (krótkofalarstwo), wykłady z zakresu prawa celnego itp. Rodzaj zajęć będzie różny dla różnych klas, w zależności od profilu.

Q.    Czy trzeba od razu określić profil klasy?
A. Tak, planowane jest uruchomienie  4 profili, na podaniu należy podać swoje preferencje, którymi specjalnościami zainteresowany jest kandydat i w jakiej kolejności. Klasy będą kompletowane z uwzględnieniem tego wyboru. W pierwszym roku nauki wszystkie klasy mają ten sam program, który pozwoli uczniom zapoznać się ze wszystkimi rodzajami służb i upewnić się o słuszności wyboru. Specjalizacja będzie dopiero w II i III klasie, możliwe będzie wówczas przeniesienie do innej klasy, pod warunkiem, że będzie to realizowalne ze względów logistycznych. Klasy muszą mieć określoną liczę uczniów, więc będą możliwe drobne przesunięcia lub zamiana miejscami. Dlatego istotne jest podanie profilu klasy już na początku.
Jeżeli zainteresowanie jedną ze specjalności będzie bardzo duże, to może się zdarzyć, że uruchomione zostaną np. 2 klasy wojskowe.


4.    Jakie jest po tym wykształcenie?- czy klasa mundurowa daje już jakieś uprawnienia?

Nie,… i tak…
Nie, żadna szkoła nie daje takich uprawnień. Nie ma liceów policyjnych, wojskowych czy celniczych. W celu zdobycia konkretnego zawodu po liceum można iść do kierunkowej szkoły wyższej np. jakiejś akademii wojskowej, wyższej szkoły pożarniczej itp. Do wszystkich służb organizowany jest nabór, w którym trzeba przejść testy kwalifikacyjne, egzaminy sprawnościowe itp. Można też dostać dodatkowe punkty za posiadane uprawnienia, umiejętności. Na tej podstawie tworzone są listy rankingowe i przyjmowani są kandydaci do służby lub szkoły. Zajęcia dodatkowe mają przygotować uczniów do tych testów lub pomóc w uzyskaniu tych punktów bonusowych. Stąd różne rodzaje zajęć dla różnych profili, bo inne są wymagania stawiane kandydatom do służby w różnych formacjach.  Dlatego też we wszystkich klasach będzie rozszerzony zakres WOS a dodatkowo np. specjalistyczne zajęcia z prawa celnego (bo to jest wymagane na egzaminach) w klasie celniczej czy też ratownictwo medyczne w klasie pożarniczej.
Ale… niektóre zajęcia umożliwiają właściwie uzyskanie uprawnień do wykonywania różnych zawodów. Np.:
•    dodatkowy przedmiot z prawa celnego pokrywać się będzie z zakresem wiedzy wymaganym na egzaminach na agenta celnego. Jeżeli ktoś się przyłoży do nauki to zaraz po maturze (warunek konieczny) może przystąpić do egzaminu państwowego i jeśli go zda- ma uprawnienia agenta celnego i duże szanse zatrudnienia w tym zawodzie.
•    dodatkowe kursy nurkowania umożliwiają zdobycie nawet stopnia P3 (certyfikat uznawany na całym świecie) oraz doświadczenia (np. w czasie wspólnych ćwiczeń ze Strażą Pożarną), które wystarcza do prowadzenia wypraw nurkowych. Daje to możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się gałęzi turystyki, np. n basenie Morza Śródziemnego, w Egipcie itp.
Zajęcia ze specjalistami z różnych służb i ćwiczenia z nimi mają przygotować uczniów w taki sposób, aby łatwiej przeszli testy kwalifikacyjne i plasowali się wysoko na listach rankingowych, co ma im ułatwić zakwalifikowanie się do służby lub do wyższej uczelni kierunkowej.
Nie dajemy ryby, tylko wędkę i wiedzę jak tą rybę złowić.

Q .  Czy będą jakieś praktyki?
A.    Tak. W straży miejskiej, straży pożarnej, izbie celnej, w wojsku – zajęcia na poligonach.

Q.    Jaka jest promocja dla licealistów na kurs prawa jazdy? Ile mniej kosztuje?

A. W przypadku różnych kursów i szkoleń płatnych szkoła występuje jako współorganizator, tworzy z uczniów grupę kursantów, zajęcia teoretyczne w większości będą się odbywać na terenie szkoły. Przy stałej współpracy jesteśmy w stanie uzyskać duże zniżki rzędu 20-30% na różnych kursach.


7.    Jakie dokumenty trzeba złożyć i do kiedy?
Nasza szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, nie jest uwzględniona w elektronicznym systemie rekrutacji, w którym można zapisać się do trzech wybranych klas. Dlatego należy złożyć oddzielne podanie, poza zgłoszeniem elektronicznym.
Podanie (dostępne na stronie LO ABiS) należy złożyć do Dziekanatu Wyższej Szkoły Informatyki (Włocławek, ul. Chmielna 24) do 28 czerwca 2012 do godz. 16.00. Po tym terminie podania można składać tylko wraz ze świadectwami (lub ich odpisami).
Od  29 czerwca  do 3 lipca do godz. 16.00 przyjmowane są komplety wymaganych dokumentów (wraz ze świadectwami lub ich odpisami)..
Wyniki pierwszego naboru (listy rankingowe) zostaną podane 4 lipca do godz. 15.00.

Do 6 lipca 2012 r. (piątek) do godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w LO ABiS oraz dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi 6 lipca 2012 r. (piątek), do godz. 15.00.
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
Strona 4 z 5
Joomla SEO by AceSEF