Oferta - LO Abis Włocławek

facebook
Oferta
Oferta

Oferta (50)

czwartek, 26 kwietnia 2012 07:21

Informacje

 

Rekrutacja do Liceum ABiS trwa!

Podania o przyjęcie do Liceum można składać w Sekretariacie Liceum ABIS w godzinach 08:00 - 16:00. Wzór podania dostępny jest na stronie, w zakładce Dokumenty.

Przy składaniu podania o przyjęcie do klas mundurowych należy podać również specjalność. W przypadku zaznaczenia kilku specjalności należy podać preferowaną kolejność. Przydział do klas będzie uwzględniał pozycję na liście rankingowej i wskazany w podaniu kierunek.

Informacje o terminach składania podań i dokumentów znaleźć można w KALENDARIUM REKRUTACJI.


 

Kalendarium rekrutacji

 

 • do 22 czerwca 2015 do godz. 15.00- termin składania podań (wzór dostępny na stronie LO ABiS). Podania należy złożyć do Sekretariatu Liceum (Włocławek, ul. Chmielna 24)  Po tym terminie podania można składać tylko wraz ze świadectwami (lub ich odpisami).
 • do 29 czerwca do godz. 15.00- przyjmowane są komplety wymaganych dokumentów (wraz ze świadectwami lub ich odpisami).
 • 2 lipca do godz. 15.00- ogłoszenie wyników pierwszego naboru (listy rankingowe).
 • do 7 lipca 2015 r. (wtorek) do godz. 12.00- kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w LO ABiS oraz dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
 • 8 lipca 2015 r. , do godz. 12.00- ogłoszenie list kandydatów przyjętych do poszczególnych klas.
czwartek, 26 kwietnia 2012 07:21

Oferta edukacyjna

Liceum ABiS oferuje uczniom naukę w klasach o profilach:

 • mundurowych (przedmioty rozszerzone różne dla klas o różnych specjalnościach, rozszerzenia zgodne z przedmiotami i zakresem wiedzy wymaganej na testach kwalifikacyjnych do poszczególnych służb mundurowych)

Specjalności:

  • wojskowa
  • pożarnicza
  • policyjno- prawna

 • humanistycznym
 • medialno-filmowym
 • informatycznym
 • ratownictwo medyczne
 • ogólnym

Języki : angielski, do wyboru niemiecki, francuski

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzony jest również nabór do klas II o profilach mundurowych oraz klasy medialno-filmowej !!


  Podczas naboru na podaniu podawane są preferowane specjalności. Uczniowie umieszczani są w poszczególnych klasach wg tych deklaracji. W klasie I wszystkie klasy przechodzą taki sam cykl zajęć dodatkowych, zapoznają się z działalnością i specyfiką różnych formacji mundurowych. Po zakończeniu I klasy następuje ostateczny wybór specjalności, uczniowie mają szansę jej zmiany, o ile będzie to możliwe ze względów logistycznych. Ilość przenosin ograniczona jest minimalną i maksymalną liczebnością klas. Lista uczniów zmieniających specjalność będzie listą rankingową tworzoną na podstawie wyników osiągniętych w klasie I.

  Program nauczania w tych klasach rozszerzony jest o blok zajęć dodatkowych WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, w którym prowadzone będą zajęcia związane z działaniem i organizacją służb mundurowych. W działaniach wspierani będziemy przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Wojsko, Izbę Celną, Straż Miejską oraz różne organizacje pozarządowe takie jak LOK, PCK itp. Zajęcia prowadzone będą przy współudziale przedstawicieli różnych służb. Część z nich będzie odbywać się poza terenem szkoły- na terenach jednostek wojskowych, poligonach, w jednostkach Straży Pożarnej, Sądzie, Komendzie Policji itp.

 

Podział na grupy dokonywany jest na językach obcych oraz na informatyce według stopnia zaawansowania.

Opłaty: nauka w LO ABiS jest bezpłatna.

czwartek, 26 kwietnia 2012 07:21

Opinie

czwartek, 26 kwietnia 2012 07:20

Kadra

czwartek, 26 kwietnia 2012 07:20

Dane szkoły

czwartek, 26 kwietnia 2012 07:20

Współpraca

czwartek, 26 kwietnia 2012 07:19

Kontakt

Prywatne Liceum Ogólnokształcące ABiS

przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Oddział we Włocławku

87 - 800 Włocławek
ul. Chmielna 24

  • Telefon:

054 414 88 77 - Dyrektor

054 414 88 78 - Sekretariat

  • Dyrektor  - pokój 118a
  • Sekretariat - pokój 118

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Sekretariat Prywatnego Liceum Ogólnokształcacego ABiS Oddział we Włocławku jest czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

sobota: nieczynne

 


czwartek, 26 kwietnia 2012 07:18

Informacje ogólne

Prywatne Liceum Ogólnokształcące ABiS to pierwsze we Włocławku liceum akademickie powstałe przy wyższej uczelni- Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności, która teraz otwiera się również dla gimnazjalistów.

Liceum jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Uzyskało pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 124 w dniu 8.06.2011 (zaświadczenie nr 190 wydane przez Prezydenta Miasta Włocławka), uzyskało uprawnienia szkoły publicznej w dniu 8.06.2011 (decyzja nr 3/2011 Prezydenta Miasta Włocławka).

Liceum ABiS mieści się w budynku Włocławskiego Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi, przy ul. Chmielnej 24. W działaniach wspierane jest przez WSIU.

Powiązana z WSIU spółka ABiS jest nową ofertą we Włocławku, ma jednak wieloletnie doświadczenie na rynku edukacyjnym. Od kilkunastu lat prowadzi w Łodzi zarówno Gimnazjum jak i Liceum. Teraz poszerza swą ofertę otwierając nowe szkoły we Włocławku i Bydgoszczy przy istniejących w tych miastach Wydziałach Zamiejscowych Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi.

Nasza oferta edukacyjna jest nowością na rynku włocławskim. Do tej pory we Włocławku nie było klas o proponowanych przez ABiS profilach, zwłaszcza klas mundurowych: wojskowej, policyjno-prawnej, pożarniczej i celniczej. Autorski program zajęć w tych klasach pozwoli Naszym uczniom świadomie wybrać drogę kariery zawodowej, zdobyć dodatkowe umiejętności, uprawnienia i przygotować się do testów i egzaminów kwalifikacyjnych do wybranych służb.


<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>
Strona 4 z 4
Joomla SEO by AceSEF