Porozumienia o współpracy - LO Abis Włocławek

facebook

Porozumienia o współpracy

W naszym Liceum zapoznamy uczniów z "blaskami i cieniami" wybranych służb, po to, aby wybierając zawód wiedzieli czego się spodziewać, by wybór był świadomy i dawał  satysfakcję. Dlatego w programie pojawiły się również zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy różnych formacji, które pomogą przygotować naszych uczniów do ubiegania się o pracę w służbach mundurowych.

W tym celu Liceum ABiS nawiązało współpracę z:

2 Pułkiem Inżynieryjnym z Inowrocławia (JW1523)

56 Bazą Lotniczą  z Inowrocławia (JW 1641, dawniej 56 Pułk Śmigłowców Bojowych)

1 Batalionem Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej (JW 4393)

Wojskową Komendą Uzupełnień we Włocławku

Komendą Miejską Policji we Włocławku

Prokuraturą Okręgową we Włocławku

Sądem Okręgowym we Włocławku

Zakładem Karnym we Włocławku

Strażą Miejską we Włocławku

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

Ochotniczą Strażą Pożarną w Kruszynie

Izbą Celną w Toruniu (Oddział Celny we Włocławku)

Aeroklubem Włocławskim

Ligą Obrony Kraju Oddział we Włocławku

Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział we Włocławku

Centrum Nurkowym

Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym we Włocławku

Agencjami Ochrony Mienia i Osób

Ośrodkiem Szkolenia Kierowców ANDROMARK

 

Zawarte porozumienia umożliwią poznanie specyfiki pracy w służbach mundurowych, odbycie zajęć na terenie różnych jednostek i krótkich praktyk uczniowskich.

Dzięki nawiązaniu współpracy z różnymi organizacjami będziemy mgli zapewnić uczniom szeroką gamę szkoleń i kursów, których odbycie pozwoli im uzyskać dodatkowe punkty w czasie naboru do formacji mundurowych lub na studia kierunkowe (pożarnicze, wojskowe, prawne).

Joomla SEO by AceSEF