Informacje ogólne - LO Abis Włocławek

facebook

Informacje ogólne

W tym miejscu znajdą się wszystkie informacje o kursach i szkoleniach dostępnych dla uczniów LO ABiS. Część z nich będzie obowiązkowa i bezpłatna, część będzie się wiązała z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez uczniów. Te szkolenia nie będą obowiązkowe.

W następnej zakładce znajdują się informacje o rodzajach kursów, maksymalnej  liczebności grup, terminie, czasie trwania i dostępności kursu.

W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Dlatego też wszyscy uczniowie w ramach dodatkowych zajęć zebranych w bloku "WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO" przejdą szereg obowiązkowych szkoleń takich jak:

  • szkolenie BHP;
  • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej;
  • podstawowy kurs samoobrony.

Oprócz tego w bloku tym znajdują się np;

  • szkolenie strzeleckie;
  • szkolenie krótkofalarskie;
  • szkolenie z zakresu topografii i czytania map.
Joomla SEO by AceSEF