Klasa mundurowa o profilu pożarniczym - LO Abis Włocławek

facebook

Klasa mundurowa o profilu pożarniczym

Klasa o profilu pożarniczym

W klasie o profilu pożarniczym obowiązywać będą przedmioty w zakresie rozszerzonym::

  • wiedza o społeczeństwie;
  • fizyka;
  • matematyka.

oraz jako dodatkowe przedmioty uzupełniające:

  • ratownictwo medyczne:
  • zarządzanie kryzysowe.

Program zajęć poszerzony jest dodatkowo o blok programowy "WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO'" składający się z modułów o długości od kilku do kilkunastu godzin, takich jak np.: pierwsza pomoc medyczna, podstawowe zagadnienia BHP, podstawy krótkofalarstwa, podstawy samoobrony, topografia itp..

Klasa liczy ok. 25-30 uczniów, nauka w niej jest bezpłatna (bez czesnego).

Program zajęć dostosowany jest do wymagań stawianych kandydatom w czasie naboru do straży pożarnej, do szkół pożarniczych.

W klasie I uczniowie zapoznają się z działaniem różnych formacji mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Wojska, Straży Pożarnej, Służb Celnych, Inspektoratu Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei.  Specjalizacja wybierana będzie po ukończeniu I klasy. W klasach II i III część zajęć będzie prowadzona w jednostkach straży pożarnej, na ćwiczeniach i zawodach pożarniczych.

Współpraca z OSP pozwoli uczniom klasy pożarniczej uczestniczyć w zawodach młodzieżowych.

Dodatkowe szkolenia i kursy dostępne dla uczniów, takie jak kurs nurkowania, kurs szybowcowy, spadochronowy, kurs na prawo jazdy, kurs ratownictwa wodnego, kurs motorowodny itp. umożliwią im zdobycie umiejętności dodatkowo punktowanych przy naborze do Państwowej Straży Pożarnej lub do innych służb. Dzięki współorganizowaniu ich przez szkołę (część zajęć będzie się odbywać  na terenie szkoły) ceny tych kursów będą znacznie niższe od ich ceny rynkowej.

Joomla SEO by AceSEF