Ochotnicza Straż Pożarna - Oddział Ratownictwa Wodnego Włocławek - LO Abis Włocławek

facebook
wtorek, 26 czerwca 2012 07:36

Ochotnicza Straż Pożarna - Oddział Ratownictwa Wodnego Włocławek

Tego jeszcze nie było … we Włocławku, a nawet w Polsce.


Mamy przyjemność zakomunikować, że chcąc zapewnić naszym uczniom jak najlepsze przygotowanie do startu w dorosłe życie, a zwłaszcza do ubiegania się o pracę w wybranych przez nich służbach nasza Szkoła wyszła z nietypową inicjatywą, unikalną nie tylko w skali Włocławka, ale także kraju. Tego w Polsce jeszcze rzeczywiście nie było!
W dniu 25 czerwca 2012 odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia OSP-ORW Włocławek.  Przy WSInf i LO ABiS  we Włocławku powstaje oddział OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ – ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO.  Będzie to pierwsza taka OSP w regionie i jedyna czynna OSP we Włocławku. W Oddziale tym drużynę młodzieżową będą tworzyć uczniowie naszej szkoły (nie tylko klasy pożarniczej, choć to oni będą zapewne najbardziej zainteresowani wstąpieniem do OSP).  Pozwoli to na zacieśnienie współpracy pomiędzy Liceum i Państwową Strażą Pożarną we Włocławku oraz innymi OSP w regionie. Uczniowie, jako członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej będą brać udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych dla i przez OSP, zawodach młodzieżówek itp.
Utworzenie specjalistycznej sekcji ORW- czyli Oddziału Ratownictwa Wodnego pozwoli, by miała ona faktyczną wartość i mogła być wsparciem dla PSP w szczególnych przypadkach, mogła służyć pomocą mieszkańcom regionu.
Uczniowie Liceum będą mogli brać udział w różnego rodzaju kursach, m. in. nurkowym, ratownictwa wodnego, motorowodnym itp.  Jako członkowie OSP-ORW będą zdobywać umiejętności i uprawnienia nurkowe oraz brać udział w ćwiczeniach wspólnie z Państwową Strażą Pożarną. W przyszłości, gdy nabędą doświadczenia i umiejętności (również pod okiem zawodowych nurków) wystarczających do wzięcia udziału w akcji – będą mogli wspomagać PSP również w mniej skomplikowanych operacjach. W ciągu 2-3 lat OSP będzie miała realną „wartość bojową” i będzie mogła wspomagać PSP np. w sytuacjach zagrożenia powodziowego, poszukiwaniach pod wodą itp.
W ciągu 3 lat nauki w Liceum uczniowie będą mogli zdobyć kolejno uprawnienia nurkowe P1, P2, P3. Kończąc szkołę mogą posiadać certyfikat honorowany na całym świecie i uprawnienia pozwalające np. prowadzić wycieczki podwodne. Po ukończeniu Liceum mieliby również odpowiednie doświadczenie.
Przynależność do OSP jest dodatkowo brana także pod uwagę przy naborze do Państwowej Straży Pożarnej.
Trzon OSP stanowić będą doświadczeni nurkowie, strażacy z doświadczeniem w ratownictwie wodnym.

Nie obiecujemy kandydatom, że będzie łatwo… Podchodzimy z powagą do ich wyboru, nie obiecujemy zabawy w wojsko, lecz przygotowujemy do lepszego startu w wybranym przez nich zawodzie.

Joomla SEO by AceSEF