Zaproszenie na Targi Szkół Pracy i Rzemiosła - LO Abis Włocławek

facebook
wtorek, 17 marca 2015 13:25

Zaproszenie na Targi Szkół Pracy i Rzemiosła

W dniach 09 - 10 kwietnia w Hali Mistrzów (w godz. 9:00 - 13:00) odbędą się Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła. Organizatorami imprezy są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku oraz Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku.

Pierwszego dnia, tj. 9 kwietnia (czwartek) prezentować się będą włocławskie szkoły średnie, w tym również Prywatne Liceum Ogólnokształcące ABIS Oddział we Włocławku. Wszystkich zainteresowanych nową ofertą edukacyjną Liceum ABIS na rok szkolny 2015/2016 zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska!

Drugi dzień, tj. 10 kwietnia (piątek) jest adresowany do uczniów ostatnich i przedostatnich klas liceów, techników i szkół zasadniczych, jak również do osób dorosłych poszukujących zatrudnienia. W tym dniu ofertę edukacyjną prezentować będą szkoły policealne, uczelnie wyższe z Włocławka oraz m.in. z Torunia, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawy, Poznania, Kutna. Ponadto prezentować się będą włocławscy rzemieślnicy, zakłady pracy oraz agencje pośrednictwa pracy.

Impreza będzie miała na celu pomoc uczniom w zaplanowaniu własnej kariery zawodowej, tj. zapewni poznanie oferty edukacyjnej w mieście i regionie, umożliwi spotkanie z przedsiębiorcami - dla wielu przyszłymi pracodawcami, wreszcie indywidualny kontakt z przedstawicielami zawodów pozwoli młodym ludziom bliżej poznać specyfikę pracy w danym zawodzie. Ponadto uczniom i osobom bezrobotnym zostanie zaprezentowany szeroki wachlarz ofert pracy stałej, krótkoterminowej i sezonowej.

W tracie imprezy młodzież będzie mogła również skorzystać z konsultacji doradców zawodowych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Ponieważ rodzice mają udział w planowaniu przez młodzież ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej, serdecznie zapraszamy do zwiedzania Targów również rodziców.

Joomla SEO by AceSEF