REKRUTACJA 2016/2017 - LO Abis Włocławek

facebook
wtorek, 19 kwietnia 2016 09:39

REKRUTACJA 2016/2017 Wyróżniony

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Liceum ABiS oferuje uczniom naukę w klasach o profilach:

  • mundurowych (przedmioty rozszerzone różne dla klas o różnych specjalnościach, rozszerzenia zgodne z przedmiotami i zakresem wiedzy wymaganej na testach kwalifikacyjnych do poszczególnych służb mundurowych)

 

Specjalności:

 

 

Języki : angielski, do wyboru niemiecki, francuski

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzony jest również nabór do klas II o profilach mundurowych oraz klasy medialno-filmowej !!


Podczas naboru na podaniu podawane są preferowane specjalności. Uczniowie umieszczani są w poszczególnych klasach wg tych deklaracji. W klasie I wszystkie klasy przechodzą taki sam cykl zajęć dodatkowych, zapoznają się z działalnością i specyfiką różnych formacji mundurowych. Po zakończeniu I klasy następuje ostateczny wybór specjalności, uczniowie mają szansę jej zmiany, o ile będzie to możliwe ze względów logistycznych. Ilość przenosin ograniczona jest minimalną i maksymalną liczebnością klas. Lista uczniów zmieniających specjalność będzie listą rankingową tworzoną na podstawie wyników osiągniętych w klasie I.

Program nauczania w tych klasach rozszerzony jest o blok zajęć dodatkowych WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, w którym prowadzone będą zajęcia związane z działaniem i organizacją służb mundurowych. W działaniach wspierani będziemy przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Wojsko, Izbę Celną, Straż Miejską oraz różne organizacje pozarządowe takie jak LOK, PCK itp. Zajęcia prowadzone będą przy współudziale przedstawicieli różnych służb. Część z nich będzie odbywać się poza terenem szkoły- na terenach jednostek wojskowych, poligonach, w jednostkach Straży Pożarnej, Sądzie, Komendzie Policji itp.

 

 

Podział na grupy dokonywany jest na językach obcych oraz na informatyce według stopnia zaawansowania.

Opłaty: nauka w LO ABiS jest bezpłatna.

KALENDARIUM

Podania: od 23.05.2016 do 20.06.2016

Świadectwa: 24.06.2016-28.06.2016 do godz.15:00

Weryfikacja podań: do 30.06.2016

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 18.07.2016 do 12:00

Potwierdzenie uczniów:do 25.07.2016 do godz.15:00

Lista przyjętych i nieprzyjętych: do 27.07.2016


 

 

 


Joomla SEO by AceSEF